scholen/kinderen

Scholen

In samenwerking met 'de wereld van Pierlepein' (plattelandsproject/Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen) werd er een wandelroute doorheen de boomgaard aangelegd waarlangs muisje pierlepein de kinderen vragen stelt (vb. welke vogel woont in dit nestkastje, moet fruit gewassen worden vooraleer het opgegeten wordt,…). De juiste antwoorden zijn te vinden op de achterkant van de muizenborden. Leerkrachten krijgen vooraf een uitgebreide infobundel zodat ze zelf –op niveau van het kind- de rondleiding kunnen geven.

Na de wandelroute bezoeken we samen de koelcellen voor het fruit, bekijken we de sorteermachine, is er eventueel een bezoek aan de hoevewinkel mogelijk, krijgen de kindjes een lekkere en gezonde appel én genieten ze van een rondritje doorheen de boomgaard in een pluktreintje.

Als er nog tijd over is, kan de klas ook genieten van educatieve "fruit"spelletjes. Er is een aangepaste versie voor kleuters en lagere school zodat ieder op zijn eigen niveau op speelse wijze kennis kan maken met het telen van fruit!

De provincie Oost-Vlaanderen voorziet een tussenkomst in de kosten van het fruitbezoek. Als Oost-Vlaamse school of erkend initiatief buitenschoolse opvang, kan u genieten van de subsidie 'landbouw en plattelandseducatie'. Opgelet, 14 dagen voorafgaand aan het fruitbezoek aan te vragen (meer info www.pierlepein.be).

Ons bedrijf is ook erkend als MOS-schakel, we staan dus ook in voor educatie op het vlak van duurzaamheid. Met de MOS-pas kan je school gratis vervoer aanvragen via De Lijn, weliswaar mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is zoals rit tijdens de daluren op schooldagen, max 30 personen,... Meer info hierover op de site van De Lijn, Mos-pas.

Contacteer ons voor verdere info!

Kinderfeestjes

In 2020 gaan er géén kinderfeestjes door: we hebben bouwplannen en om veiligheidsredenen hebben we besloten de kinderfeestjes tijdelijk uit te stellen tot de bouwwerken gerealiseerd zijn.

Ook een uniek verjaardagsfeestje is bij ons mogelijk. We starten met een zoektocht in de boomgaard waarbij kinderen spelenderwijs meer te weten komen over hoe ons fruit gekweekt wordt. Daarna drinken we fruitsap en maken we verse fruitbrochettes, versieren we cupcakes en maken we ons eigen mandje om de cakes mee naar huis te nemen, gaan we op bezoek bij de geitjes en is er natuurlijk veel tijd om heerlijk buiten te spelen in een gezonde omgeving, of kunnen we ravotten in de zandbak of de stroschuur. De kostprijs is 12 euro per kind met een minimum van 10 kindjes. Feestjes gaan ENKEL door op woensdag van 14h00 tot 17h00 in de maanden april en mei, de rest van het jaar is het voor ons te druk (zomer= oogsten) of is het risico op slecht weer te groot (nov tem maart).